Po uzgodnieniu warunków proszę wysłać skan/zdjęcie wypełnionego formularza na adres biuro@mediqpharm.pl,
potwierdzimy zamówienie i przystąpimy do jego realizacji.

Formularz zamówienia:

ZamówienieLogo do pobrania

Logo Mediq Pharm